Richard Svensson

Richard är 48 år, gift med Helen och pappa till tre barn. Sedan 1990 har Richard arbetat som Pastor, Assisterande Pastor och rådgivare till ledare och församlingar. Richard är en kommunikatör, bibellärare och inspiratör som med humor och ett vardagsnära sätt förmedlar något till alla sina lyssnare. Familjen bor i Höör men tillhör Hillsong Köpenhamn/Malmö under pastor Tomas och Kath Hansens ledarskap.