Mikael Jeppsson

Mikael Jeppsson är gift med Hannah och de har varit med i Hope Church i 10 år och är huvudansvarig för ljud och teknik.