Detaljerade köpevillkor

I samband med ett köp uppstår ett avtal mellan säljare och köpare, oavsett om köpet sker på Internet eller i en traditionell butik. Det finns alltid regler och villkor som gäller i samtliga situationer. För din skull informerar vi dig eftersom vi vill skydda dina rättigheter som konsument. I det följande kan du läsa alla villkor som gäller vid köp i Online BibelSkolas Webbutik. 

Kundavtal – Online BibelSkola
Följande villkor reglerar förhållandet mellan Online BibelSkola och dess svenska konsumenter vad gäller försäljning över Internet:

Registrering
En förutsättning för att du ska kunna köpa produkter från Online BibelSkolas Webbutik är att du registrerar dig. Detta sker i samband med köpet. För att registrera dig krävs att du är 18 år fyllda.

I samband med registreringen fyller du i följande:
– namn
– e-postadress

Beställning
Vid beställning av produkter över Internet föreligger bindande köpeavtal först sedan Online BibelSkolas Webbutik bekräftat beställning. Bekräftelse sker per e-post.

Orderbekräftelse
När du skickat iväg din beställning kommer du att få ett e-brev som kvitto/orderbekräftelse på din beställning. Denna kommer till den e-postadress som du anger i samband med köpet. Det anländer med automatik inom några minuter. E-brevet innehåller bland annat information om vilka kurser du beställt, pris per kurs och totalsumman på beställningen.

Skriv gärna ut detta e-brev som kom–ihåg-lapp.

Tyvärr kan vi inte göra kompletteringar eller ändringar i efterhand i redan befintlig order. Om du önskar att lägga till en kurs så måste vi be dig att lägga en ny, separat beställning.

Falska beställningar polisanmäls
Alla falska beställningar kommer att polisanmälas.

Priser
Priser för produkterna är de som framgår av Online BibelSkolas Webbutik som du som konsument kan ta del av genom Online BibelSkolas Internettjänst med adressen https://onlinebibelskola.se/. Priset som gäller är det som finns angivet i prislistan den dag du gör din beställning. Alla priser inkluderar moms som standard. 

Det är inte möjligt att beställa en vara till något annat pris än det aktuella dagspriset vilket är det pris som enligt ovan stycke framgår på https://onlinebibelskola.se/. Online BibelSkola förbehåller sig rätten till ändring av samtliga priser som syns på https://onlinebibelskola.se/ utan föregående avisering.

De prisuppgifter som finns på https://onlinebibelskola.se/ lämnas med reservation för eventuella tekniska såväl som typografiska felaktigheter samt för slutförsäljning.

Betalningsvillkor
Alla levererade produkter är Online BibelSkolas egendom tills full betalning erlagts. Om konsumenten brister med betalning äger Online BibelSkola rätten att återta kursbeställningen.

Fakturabetalning (gäller enbart församlingar, företag och organisationer)
Betalning ska ske inom 30 dagar räknat från fakturadatum. Vid försenad betalning har Online BibelSkola rätt att debitera påminnelseavgift samt dröjsmålsränta.

Påminnelseavgift utgår till det av regeringen fastställda högsta belopp enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. (f.n. 45 kronor) och dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen (1975:635) d.v.s. med gällande diskonto + 8 procentenheter. Om betalning inte inkommer efter inkassokrav, lämnas ärendet över till Kronofogdemyndigheten.

Kortbetalning 
Kortbetalning innebär att du betalar med ett kort som är giltigt i vår betalningslösning, vi tar de vanligaste bankkorten. Du får då ange korttyp, nummer och CVC-nummer utöver de vanliga person- och adressuppgifterna. Om allt är korrekt dras då pengar från det angivna kortet direkt, d v s innan kursen levererats till dig.

All kortdata transporteras med säker kommunikation över Internet och ingen kortinformation sparas i vår databas.

Direktbetalning 
Vid direkt betalning krävs att du är internetkund i en av de banker som vi tillhandahåller i vår betalningslösning. Vid Webbutikens kassa kommer du att kopplas upp mot din bank där pengar dras direkt från ditt konto efter bekräftelse från dig.

All kommunikation med banken sker med säker kommunikation, på samma sätt som då du normalt utför bankärenden på Internet.

Reklamationer
Vid felaktig beställning, d.v.s. om du fått:
– Fel kurs
– Fel antal kurser
Ska konsumenten omedelbart kontakta Online BibelSkola per e-post eller telefon och ange felet senast inom 10 dagar efter mottagandet av orderbekräftelse. Online BibelSkola åtgärdar då felet.

Ej slutförda kurser 
Beställd kurs som ej genomförs och/eller slutförs, återbetalas ej.

Kundtjänst
Snabbaste kontakten med kundservice sker via e-post. info@bibelskolaonline.se eller telefon 0383-19110.

Övrigt
Utöver vad som ovan sagts har Online BibelSkola inget ytterligare ansvar för förseningar och fel och svarar aldrig för direkt eller indirekt teknisk skada.

I övrigt erinras om att konsumenten har de rättigheter som framgår av konsumentköplagen (1990:932). Detta avtal kan utan varsel ändras.

Fakta- och prisuppgifter på https://onlinebibelskola.se/ lämnas med reservation för eventuella tekniska såväl som typografiska felaktigheter samt för slutförsäljning.

Vid eventuell tvist följer Online BibelSkola Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

 

  • Företagsnamn (Hope Stiftelsen)
  • Organisationsnummer (827500-7683)
  • Online BibelSkola, c/o Hope Church, Box 269, 574 23 Vetlanda