DEL 3: Sammanfattning av EN TRO SOM BÄR

Lektion 12: Bonuslektion Lärare: Richard Svensson 11:38 min. Starta lektionen Lektion 13: Vår önskan till dig Lärare: Patrik Olofsson & Henrik Hjertberg 2:08 min. Starta lektionen Lärare: Richard Svensson Patrik Olofsson Henrik Hjertberg Lektion 12: Bonuslektion...

ÖVERSIKT: Lektioner EN TRO SOM BÄR

Lektion 1: Varför denna kurs? Patrik Olofsson & Henrik Hjertberg introducerar dig till kursen och delar sina tankar kring ämnet. 3:00 min. Starta lektionen Lektion 2: Samtal om tro Patrik Olofsson & Rickard Svensson samtalar om ämnet tro. 8:54 min. Starta...