Brotherhood

Lektion 1: Introduktion och behovet av män enligt Guds ord. Lärare: Patrik Olofsson & Wally Schoon. 7:59 min. Starta lektionen Lektion 2: Behovet av gemenskap, ett brödraskap. Lärare: Patrik Olofsson & Wally Schoon. 07:49 min. Starta lektionen Lektion 3: Vad...